Hareket Ve Antrenman Bilimleri
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X                    
BİLGİ 2 X   X       X X            
BİLGİ 3 X X                        
BİLGİ 4   X                        
BİLGİ 5       X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X       X              
BECERİLER 2 X   X X                    
BECERİLER 3       X           X        
BECERİLER 4     X                      
BECERİLER 5       X                    
BECERİLER 6 X X                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X                    
YETKİNLİK 2       X                    
YETKİNLİK 3       X           X        
YETKİNLİK 4       X       X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X                    
YETKİNLİK 2   X X X         X          
YETKİNLİK 3                 X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X   X            
YETKİNLİK 2                   X        
YETKİNLİK 3                   X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X       X       X X        
YETKİNLİK 2         X         X        
YETKİNLİK 3         X X       X        
YETKİNLİK 4               X   X        
YETKİNLİK 5 X     X                    
YETKİNLİK 6         X X