Beden Eğitimi Ve Spor
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X               X X    
BİLGİ 2 X     X X               X    
BİLGİ 3   X       X                  
BİLGİ 4                         X   X
BİLGİ 5   X     X                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X     X             X X      
BECERİLER 2 X X X X                      
BECERİLER 3           X     X            
BECERİLER 4         X               X    
BECERİLER 5 X       X X X         X      
BECERİLER 6   X X   X X           X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X   X X   X              
YETKİNLİK 2     X     X                  
YETKİNLİK 3           X       X          
YETKİNLİK 4     X   X       X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                   X X      
YETKİNLİK 2       X X   X   X            
YETKİNLİK 3 X     X             X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                           X  
YETKİNLİK 2                 X X     X    
YETKİNLİK 3                         X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X   X     X                
YETKİNLİK 2               X         X    
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4         X                    
YETKİNLİK 5   X X   X                    
YETKİNLİK 6     X