Radyo, Televizyon Ve Sinema
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X X     X    
BİLGİ 2 X X X X X     X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X       X X
BECERİLER 2   X X X X X   X X  
BECERİLER 3   X X X       X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X     X X  
YETKİNLİK 2         X     X X  
YETKİNLİK 3               X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X     X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X X   X X  
YETKİNLİK 2   X       X   X   X
YETKİNLİK 3     X   X     X   X
YETKİNLİK 4 X X       X   X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X   X X X     X
YETKİNLİK 2     X   X     X X  
YETKİNLİK 3 X X X X X     X X X