Gıda Mühendisligi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                  
BİLGİ 2   X                
BİLGİ 3           X        
BİLGİ 4     X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X        
BECERİLER 2       X            
BECERİLER 3         X          
BECERİLER 4               X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X   X    
YETKİNLİK 2 X                  
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4       X            
YETKİNLİK 5         X          
YETKİNLİK 6               X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X              
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3       X            
YETKİNLİK 4         X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3             X      
YETKİNLİK 4 X                  
YETKİNLİK 5           X        
YETKİNLİK 6       X            
YETKİNLİK 7   X                
YETKİNLİK 8               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3           X   X    
YETKİNLİK 4                   X
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1           X        
BİLGİ 2   X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X                  
BECERİLER 2           X        
BECERİLER 3       X X          
BECERİLER 4               X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1           X        
YETKİNLİK 2 X                  
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4       X X          
YETKİNLİK 5               X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1     X              
YETKİNLİK 2 X                  
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4       X X          
YETKİNLİK 5               X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                   X
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3             X      
YETKİNLİK 4   X                
YETKİNLİK 5                   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2           X        
YETKİNLİK 3           X        
YETKİNLİK 4                   X