Sayısal İletişim Sist. Ve Bilg. Ağları Programı (Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X          
BİLGİ 2 X X X X X   X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X          
BECERİLER 2 X X   X X         X
BECERİLER 3 X X     X          
BECERİLER 4 X X   X X         X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1           X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X         X X   X
YETKİNLİK 2 X X     X          
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2                 X  
YETKİNLİK 3               X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1               X