Bilgi Ve Belge Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X     X   X X X  
BİLGİ 2   X X X X X            
BİLGİ 3 X   X X X X     X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X   X X X   X        
BECERİLER 2 X X X X X X X          
BECERİLER 3     X X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X   X X     X      
YETKİNLİK 2           X     X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X     X   X      
YETKİNLİK 2 X           X X     X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X           X X X X X  
YETKİNLİK 2             X       X X
YETKİNLİK 3                   X X  
YETKİNLİK 4                 X   X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X   X X
YETKİNLİK 2           X X X     X  
YETKİNLİK 3   X X X   X