Antropoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X                 X X
BİLGİ 2       X       X   X     X
BİLGİ 3 X   X                    
BİLGİ 4 X X X                    
BİLGİ 5 X X X             X   X  
BİLGİ 6   X   X X X   X          
BİLGİ 7   X   X X X X X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X   X X   X X          
BECERİLER 2         X   X   X        
BECERİLER 3       X X   X X X        
BECERİLER 4       X     X       X    
BECERİLER 5               X   X     X
BECERİLER 6       X     X X     X    
BECERİLER 7       X X   X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X   X   X        
YETKİNLİK 2         X   X   X        
YETKİNLİK 3         X   X            
YETKİNLİK 4             X   X        
YETKİNLİK 5       X     X X         X
YETKİNLİK 6   X   X     X X     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X     X X   X      
YETKİNLİK 2         X                
YETKİNLİK 3               X     X    
YETKİNLİK 4   X   X       X          
YETKİNLİK 5     X         X         X
YETKİNLİK 6               X         X
YETKİNLİK 7     X                   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X     X       X    
YETKİNLİK 2       X     X       X    
YETKİNLİK 3 X         X   X         X
YETKİNLİK 4       X X   X            
YETKİNLİK 5       X                  
YETKİNLİK 6                 X        
YETKİNLİK 7                     X    
YETKİNLİK 8       X   X X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X        
YETKİNLİK 2                   X     X
YETKİNLİK 3   X             X        
YETKİNLİK 4   X             X        
YETKİNLİK 5 X             X         X
YETKİNLİK 6       X     X         X  
YETKİNLİK 7       X     X X     X   X