Heykel Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X   X X  
BİLGİ 2 X X X X X X X X  
BİLGİ 3   X X X   X X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X X X    
BECERİLER 2   X X X X X X    
BECERİLER 3   X X   X X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X   X X X    
YETKİNLİK 2 X X X X X X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X   X    
YETKİNLİK 2 X X X X X X X    
YETKİNLİK 3 X X X X X X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X        
YETKİNLİK 2       X          
YETKİNLİK 3                  
YETKİNLİK 4   X X       X    
YETKİNLİK 5   X X     X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X   X   X