Tarih Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X          
BİLGİ 2 X X     X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X     X        
BECERİLER 2 X X X   X        
BECERİLER 3     X X          
BECERİLER 4 X X X X X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X         X
YETKİNLİK 2               X  
YETKİNLİK 3           X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X       X X   X
YETKİNLİK 2 X X       X X   X
YETKİNLİK 3     X         X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X X
YETKİNLİK 2           X X    
YETKİNLİK 3           X X X X