Arkeoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X                
BİLGİ 2 X     X X X X     X         X
BİLGİ 3 X X X X           X   X X    
BİLGİ 4 X   X   X X X   X X         X
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X   X X X   X            
BECERİLER 2 X X         X     X   X     X
BECERİLER 3 X   X X           X   X   X X
BECERİLER 4                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X     X X X         X      
YETKİNLİK 2 X X       X X     X         X
YETKİNLİK 3 X       X X X                
YETKİNLİK 4 X X     X   X       X       X
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X       X X         X      
YETKİNLİK 2 X       X X X X     X        
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X     X X                  
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 2 X   X X         X   X   X X X
YETKİNLİK 3 X     X         X            
YETKİNLİK 4 X     X                 X    
YETKİNLİK 5 X   X X             X X   X  
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X     X X X X X   X          
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 12                              
YETKİNLİK 2 X       X   X                
YETKİNLİK 3 X         X         X X     X
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4                              
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3                              
BECERİLER 4                              
BECERİLER 5                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 10                              
YETKİNLİK 11                              
YETKİNLİK 12                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
YETKİNLİK 7                              
YETKİNLİK 8                              
YETKİNLİK 9