Tıp Etiği Ve Tarihi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X   X X X     X X    
BİLGİ 2   X X X X X X X X X X    
BİLGİ 3           X              
BİLGİ 4 X X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 5     X     X           X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 2   X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 3           X           X  
BECERİLER 4 X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 5   X     X X           X  
BECERİLER 6           X           X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X       X           X  
YETKİNLİK 2           X           X  
YETKİNLİK 3           X           X  
YETKİNLİK 4     X X X   X X       X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X X X         X X
YETKİNLİK 2   X X   X X           X  
YETKİNLİK 3   X   X   X X   X     X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X   X   X     X X
YETKİNLİK 2     X X   X X           X
YETKİNLİK 3           X           X X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X   X X X X   X   X X X
YETKİNLİK 2   X X X X   X   X        
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X        
YETKİNLİK 4   X X X X X X   X     X  
YETKİNLİK 5           X           X  
YETKİNLİK 6   X X X X X X X X     X