Fransız Dili Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X     X X  
BİLGİ 2 X X X X X     X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X   X X    
BECERİLER 2 X   X X X     X   X
BECERİLER 3 X X X X X     X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X     X   X
YETKİNLİK 2   X X X       X    
YETKİNLİK 3     X         X X  
YETKİNLİK 4 X     X       X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X   X X   X X X  
YETKİNLİK 2         X          
YETKİNLİK 3 X       X X     X  
YETKİNLİK 4         X       X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X     X     X  
YETKİNLİK 2 X X X   X     X   X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4   X   X       X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X   X    
YETKİNLİK 2   X X   X          
YETKİNLİK 3   X X X X X   X