Ortodonti Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X              
BİLGİ 2 X   X   X          
BİLGİ 3   X X              
BİLGİ 4                 X  
BİLGİ 5   X X X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X              
BECERİLER 2   X X              
BECERİLER 3       X            
BECERİLER 4 X       X          
BECERİLER 5   X X X            
BECERİLER 6   X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X           X
YETKİNLİK 2       X            
YETKİNLİK 3       X            
YETKİNLİK 4         X   X   X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X       X       X X
YETKİNLİK 2 X     X            
YETKİNLİK 3 X   X X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X   X   X  
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3       X   X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X    
YETKİNLİK 2                 X X
YETKİNLİK 3             X X X  
YETKİNLİK 4       X X   X      
YETKİNLİK 5       X           X
YETKİNLİK 6               X X