Odyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X          
BİLGİ 2           X        
BİLGİ 3   X                
BİLGİ 4     X              
BİLGİ 5 X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X                
BECERİLER 2 X X                
BECERİLER 3   X           X    
BECERİLER 4 X X                
BECERİLER 5 X       X          
BECERİLER 6                   X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X   X           X
YETKİNLİK 2 X                  
YETKİNLİK 3     X X            
YETKİNLİK 4         X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X         X
YETKİNLİK 2 X X                
YETKİNLİK 3     X              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X         X  
YETKİNLİK 2             X      
YETKİNLİK 3         X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X            
YETKİNLİK 2         X          
YETKİNLİK 3     X              
YETKİNLİK 4         X X        
YETKİNLİK 5 X   X              
YETKİNLİK 6       X         X