Hemşirelik Esasları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X                    
BİLGİ 2 X     X X                  
BİLGİ 3     X   X                  
BİLGİ 4 X X     X                  
BİLGİ 5         X                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X                    
BECERİLER 2     X X X                  
BECERİLER 3 X     X X                  
BECERİLER 4 X     X X                  
BECERİLER 5         X                  
BECERİLER 6     X X X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1     X X X                  
YETKİNLİK 2         X                  
YETKİNLİK 3 X     X X                  
YETKİNLİK 4 X     X                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X                  
YETKİNLİK 2 X   X X X                  
YETKİNLİK 3 X   X X X                  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X   X                    
YETKİNLİK 2 X   X X                    
YETKİNLİK 3         X                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X     X                  
YETKİNLİK 2 X   X X X                  
YETKİNLİK 3 X X   X                    
YETKİNLİK 4       X X                  
YETKİNLİK 5 X       X                  
YETKİNLİK 6 X X X X X