Fizyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                      
BİLGİ 2   X             X      
BİLGİ 3             X     X    
BİLGİ 4           X            
BİLGİ 5       X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X                      
BECERİLER 2   X X                  
BECERİLER 3         X              
BECERİLER 4   X                    
BECERİLER 5     X X                
BECERİLER 6             X     X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X                  
YETKİNLİK 2       X                
YETKİNLİK 3         X              
YETKİNLİK 4             X   X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X                  
YETKİNLİK 2 X X X               X  
YETKİNLİK 3                     X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1         X             X
YETKİNLİK 2                 X      
YETKİNLİK 3                 X      
YETKİNLİK 4     X       X   X      
YETKİNLİK 5       X                
YETKİNLİK 6                       X