Farmasötik Teknoloji Programı(Tezsiz)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X X X X X X     X X
BİLGİ 2         X     X   X          
BİLGİ 3           X X X X X   X      
BİLGİ 4       X         X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1         X   X X X X   X     X
BECERİLER 2         X     X X X          
BECERİLER 3       X         X       X    
BECERİLER 4             X   X X X X      
BECERİLER 5       X         X            
BECERİLER 6       X     X X X X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X X          
YETKİNLİK 2                 X       X    
YETKİNLİK 3                 X       X    
YETKİNLİK 4       X         X   X   X    
YETKİNLİK 5                     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X                 X X      
YETKİNLİK 2     X X X X X   X   X        
YETKİNLİK 3       X     X   X X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X   X   X         X     X X
YETKİNLİK 2                     X       X
YETKİNLİK 3       X         X            
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X                 X     X  
YETKİNLİK 2     X               X        
YETKİNLİK 3         X     X X X          
YETKİNLİK 4                   X          
YETKİNLİK 5   X         X       X       X
YETKİNLİK 6   X         X       X       X
YETKİNLİK 7     X               X