Alman Dili Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X      
BİLGİ 2   X   X X X X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X      
BECERİLER 2 X X X X X X X X    
BECERİLER 3   X X X X X X X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X   X X
YETKİNLİK 2   X X X X X X   X X
YETKİNLİK 3             X   X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X X X X X      
YETKİNLİK 2 X X X X X X X   X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X   X X
YETKİNLİK 2     X   X X X   X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X   X  
YETKİNLİK 5   X   X       X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X   X X   X  
YETKİNLİK 2     X   X X     X X
YETKİNLİK 3     X   X X     X  
YETKİNLİK 4 X X X     X     X  
YETKİNLİK 5 X X X X X X X   X