Bilgi Ve Belge Yönetimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X     X        
BİLGİ 2 X X X X X X   X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X   X        
BECERİLER 2 X X X X X X X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X X X X      
YETKİNLİK 2 X X X X X X X X X      
YETKİNLİK 3 X X X X X X X   X X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X   X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X X   X X    
YETKİNLİK 2             X   X X X  
YETKİNLİK 3             X   X X X  
YETKİNLİK 4                   X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X   X  
YETKİNLİK 2           X X   X X X  
YETKİNLİK 3                   X X X