Tedavi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1   X                      
BİLGİ 2 X                       X
BİLGİ 3     X                    
BİLGİ 4       X                  
BİLGİ 5           X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                     X    
BECERİLER 2           X              
BECERİLER 3           X              
BECERİLER 4 X                        
BECERİLER 5   X       X              
BECERİLER 6     X                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X                        
YETKİNLİK 2           X              
YETKİNLİK 3           X              
YETKİNLİK 4               X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X                        
YETKİNLİK 2                       X  
YETKİNLİK 3 X                   X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X         X      
YETKİNLİK 2         X X              
YETKİNLİK 3           X              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                 X      
YETKİNLİK 2               X          
YETKİNLİK 3             X X          
YETKİNLİK 4               X          
YETKİNLİK 5           X              
YETKİNLİK 6                 X