Tiyatro Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X   X X X       X   X
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X   X X    
BİLGİ 3 X X X X X X X X X X   X   X  
BİLGİ 4   X X X     X X X   X   X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X   X    
BECERİLER 2     X   X   X X     X   X    
BECERİLER 3     X X X   X   X X   X   X  
BECERİLER 4 X X X X     X X X         X  
BECERİLER 5 X X X X X X X X X X X X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X   X X X    
YETKİNLİK 2   X X     X X   X X X X X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X   X   X       X X     X
YETKİNLİK 2   X             X X X X X    
YETKİNLİK 3   X X   X X X   X X   X     X
YETKİNLİK 4     X X X X X   X X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1   X   X X   X     X X   X   X
YETKİNLİK 2   X     X         X   X      
YETKİNLİK 3       X X     X     X     X X
YETKİNLİK 4               X X X   X     X
YETKİNLİK 5                 X   X        
YETKİNLİK 6 X       X   X     X   X X    
YETKİNLİK 7         X         X     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1     X X X       X     X   X  
YETKİNLİK 2 X X X   X   X X     X   X    
YETKİNLİK 3 X X X X X     X X X X X X X  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X   X X X       X   X
BİLGİ 2 X X X X X X X X X X   X X    
BİLGİ 3 X X X X X X X X X X   X   X  
BİLGİ 4   X X X     X X X   X   X X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X   X    
BECERİLER 2     X   X   X X     X   X    
BECERİLER 3     X X X   X   X X   X   X  
BECERİLER 4 X X X X     X X X         X  
BECERİLER 5 X X X X X X X X X X X X X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X   X X X    
YETKİNLİK 2   X X     X X   X X X X X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X X   X   X       X X     X
YETKİNLİK 2   X             X X X X X    
YETKİNLİK 3   X X   X X X   X X   X     X
YETKİNLİK 4     X X X X X   X X X X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X   X X   X     X X   X   X
YETKİNLİK 2   X     X         X   X      
YETKİNLİK 3       X X     X     X     X X
YETKİNLİK 4               X X X   X     X
YETKİNLİK 5                 X   X        
YETKİNLİK 6 X       X   X     X   X X    
YETKİNLİK 7         X         X     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X X X       X     X   X  
YETKİNLİK 2 X X X   X   X X     X   X    
YETKİNLİK 3 X X X X X     X X X X X X X