Temiz Tükenmez Enerjiler Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X X X X X X     X
BİLGİ 2 X X X X X X X X       X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X     X   X X X   X
BECERİLER 2     X     X X   X     X
BECERİLER 3             X X X     X
BECERİLER 4     X     X X   X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2     X     X     X X   X
YETKİNLİK 3     X     X     X      
YETKİNLİK 4             X   X      
YETKİNLİK 5     X     X X   X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1     X   X     X X     X
YETKİNLİK 2 X   X   X X X   X X    
YETKİNLİK 3     X     X X   X      
YETKİNLİK 4     X       X   X      
YETKİNLİK 5     X     X X   X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                   X X  
YETKİNLİK 2     X X   X X   X      
YETKİNLİK 3               X       X
YETKİNLİK 4               X     X  
YETKİNLİK 5                   X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X X   X       X    
YETKİNLİK 2     X     X X     X    
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4     X             X