Elektrik Elektronik Mühendisligi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X    
BİLGİ 2 X X X          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X        
BECERİLER 2   X   X X X    
BECERİLER 3 X X X          
BECERİLER 4 X X X          
BECERİLER 5       X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1           X X  
YETKİNLİK 2   X   X X X    
YETKİNLİK 3               X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X X      
YETKİNLİK 2 X X X          
YETKİNLİK 3   X   X X X    
YETKİNLİK 4           X X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1     X          
YETKİNLİK 2             X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X
YETKİNLİK 2             X