Aşı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X     X    
BİLGİ 2   X X X X X X   X      
BİLGİ 3 X X X X X   X          
BİLGİ 4     X X X X            
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X     X    
BECERİLER 2   X X X X X X X   X    
BECERİLER 3       X X X   X X      
BECERİLER 4 X   X X X X X X   X    
BECERİLER 5           X            
BECERİLER 6   X X X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X X X X    
YETKİNLİK 2   X X X X X X X X X    
YETKİNLİK 3     X X X X     X      
YETKİNLİK 4           X     X      
YETKİNLİK 5     X X X X X X X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X   X   X    
YETKİNLİK 2     X X X X X     X    
YETKİNLİK 3         X X            
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X X X    
YETKİNLİK 2     X X X X X X X X    
YETKİNLİK 3       X           X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X X X      
YETKİNLİK 2     X X X X X X X X    
YETKİNLİK 3     X X X X X X X      
YETKİNLİK 4               X X X    
YETKİNLİK 5     X X X X     X      
YETKİNLİK 6     X X X X X X X X    
YETKİNLİK 7     X X X X X X X