Fen Bilgisi Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                    
BİLGİ 2                    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                    
BECERİLER 2                    
BECERİLER 3                    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
YETKİNLİK 4                    
YETKİNLİK 5                    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                    
YETKİNLİK 2                    
YETKİNLİK 3                    
YETKİNLİK 4                    
YETKİNLİK 5