İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X X      
BİLGİ 2 X X X X X X X      
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X      
BECERİLER 2   X X X X X X      
BECERİLER 3   X X X X X X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X      
YETKİNLİK 2   X X X X X X      
YETKİNLİK 3               X    
YETKİNLİK 4               X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X X     X
YETKİNLİK 2   X X X X X X      
YETKİNLİK 3               X X  
YETKİNLİK 4           X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1               X   X
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3             X X    
YETKİNLİK 4             X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                 X  
YETKİNLİK 2               X    
YETKİNLİK 3           X       X