İş Sağlığı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X X X X X X X X X X X X  
BİLGİ 2   X X X   X X X X X X X X X  
BİLGİ 3                 X            
BİLGİ 4                             X
BİLGİ 5               X     X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X   X X X X X X X X X X X X  
BECERİLER 2   X X X   X X X X X X X X X  
BECERİLER 3                 X   X X X    
BECERİLER 4   X X X   X X X X X X X X X  
BECERİLER 5       X X X X X   X X   X    
BECERİLER 6               X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 2           X   X X X X        
YETKİNLİK 3               X X X X        
YETKİNLİK 4                       X      
YETKİNLİK 5         X X X X X X     X    
YETKİNLİK 6 X   X X X X X X X X X X X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 2 X X     X X X X X            
YETKİNLİK 3               X           X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 2     X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 3 X   X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 4   X       X           X      
YETKİNLİK 5 X   X X X X X X X X X X X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X   X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 2 X   X X X X X X X X X X X X  
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3                              
BECERİLER 4                              
BECERİLER 5                              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6                              
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 4                              
YETKİNLİK 5                              
YETKİNLİK 6