Kalite Ve Uygunluk Değerlendirme Müh. Programı (Tezsiz/İ.Ö)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X   X   X       X
BİLGİ 2 X X X X X X   X    
BİLGİ 3 X X X X X X        
BİLGİ 4 X X X X   X     X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X        
BECERİLER 2   X X X X     X    
BECERİLER 3   X X X       X    
BECERİLER 4       X X X        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X       X  
YETKİNLİK 2 X X   X   X       X
YETKİNLİK 3 X X X X X X        
YETKİNLİK 4   X X X X     X    
YETKİNLİK 5   X X X       X    
YETKİNLİK 6       X X X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X   X     X X
YETKİNLİK 2 X X X X X X        
YETKİNLİK 3   X X X X     X    
YETKİNLİK 4   X X X       X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X     X
YETKİNLİK 2     X       X     X
YETKİNLİK 3     X           X  
YETKİNLİK 4 X X   X   X       X
YETKİNLİK 5 X X X X X X        
YETKİNLİK 6   X X X X     X    
YETKİNLİK 7 X X X X X X   X    
YETKİNLİK 8       X X X        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X   X  
YETKİNLİK 2 X X X X X X        
YETKİNLİK 3         X       X  
YETKİNLİK 4     X       X     X