Sağlık Yönetimi Programı (Tezsiz/İ.Ö./U.E.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X          
BİLGİ 2         X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X         X  
BECERİLER 2 X X X X X X  
BECERİLER 3   X   X X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X X X X  
YETKİNLİK 2   X X X X X  
YETKİNLİK 3   X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1         X    
YETKİNLİK 2     X        
YETKİNLİK 3           X  
YETKİNLİK 4       X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1             X
YETKİNLİK 2   X          
YETKİNLİK 3   X X   X X  
YETKİNLİK 4             X