Politika Ve Strateji Çalışmaları Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X               X
BİLGİ 2 X X X X X   X X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X          
BECERİLER 2 X               X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1 X           X      
YETKİNLİK 2           X X   X  
YETKİNLİK 3 X X         X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X         X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X         X        
YETKİNLİK 2                   X
YETKİNLİK 3                 X  
YETKİNLİK 4     X X X          
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                 X
YETKİNLİK 2 X X         X X    
YETKİNLİK 3 X             X    
YETKİNLİK 4           X X X    
YETKİNLİK 5 X                 X