Müzik Teorileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X   X     X   X
BİLGİ 2 X   X         X
BİLGİ 3                
BİLGİ 4 X X X X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X          
BECERİLER 2 X X X X        
BECERİLER 3                
BECERİLER 4                
BECERİLER 5   X X       X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                
YETKİNLİK 2 X X X       X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X   X          
YETKİNLİK 2 X           X  
YETKİNLİK 3 X X X X     X  
YETKİNLİK 4               X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X   X     X    
YETKİNLİK 2 X   X     X    
YETKİNLİK 3     X     X   X
YETKİNLİK 4       X   X   X
YETKİNLİK 5           X   X
YETKİNLİK 6       X        
YETKİNLİK 7   X     X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                
YETKİNLİK 2 X X X X        
YETKİNLİK 3 X X X     X   X