Epidemiyoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X X   X X X X X X X X
BİLGİ 2     X X X X   X X X X X X X X
BİLGİ 3 X X X   X X   X X X X X X X X
BİLGİ 4 X X X X X X   X X X X X X X X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1 X X X X X X X X X X X X X X X
BECERİLER 2     X X X X   X X X X X X X  
BECERİLER 3                 X X X   X X  
BECERİLER 4   X     X   X X X X X X X X  
BECERİLER 5 X X X X X   X X X X X   X    
BECERİLER 6                 X X X   X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1         X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2           X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3     X X X X X X     X X X X X
YETKİNLİK 4                     X   X   X
YETKİNLİK 5 X X X X X       X X X   X X  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X     X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2       X X X   X X X X   X   X
YETKİNLİK 3 X X X   X X   X X X X X   X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X X   X X X X X X   X
YETKİNLİK 2       X   X   X X X X X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X   X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 2       X X X X X X X X X X X X
YETKİNLİK 3 X X X X   X X   X X X X X X X
YETKİNLİK 4 X X     X X   X X X X X     X
YETKİNLİK 5       X   X   X X X X X X X X
YETKİNLİK 6           X   X X X X X X   X
YETKİNLİK 7       X X X         X X X X X