Genel Psikoloji Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                        
BİLGİ 2   X                      
BİLGİ 3     X                    
BİLGİ 4       X                  
BİLGİ 5                   X      
BİLGİ 6                     X    
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X                      
BECERİLER 2         X                
BECERİLER 3           X              
BECERİLER 4             X            
BECERİLER 5               X          
BECERİLER 6                   X      
BECERİLER 7                         X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1     X                    
YETKİNLİK 2                 X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1           X              
YETKİNLİK 2             X            
YETKİNLİK 3               X          
YETKİNLİK 4                   X      
YETKİNLİK 5                       X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1 X                        
YETKİNLİK 2   X                      
YETKİNLİK 3         X