Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                        
BİLGİ 2                        
BİLGİ 3                        
BİLGİ 4                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                        
BECERİLER 2                        
BECERİLER 3                        
BECERİLER 4                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3                        
YETKİNLİK 4                        
YETKİNLİK 5                        
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                        
YETKİNLİK 2                        
YETKİNLİK 3