PEDİATRİK FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir, özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisini kazanır. Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programı mezunları bilim doktoru unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı için öğrenci başvuru koşullarını sağlamış olmak (https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirerek tez savunmasında jüri çoğunluğunun sağlanması 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans eğitimi veya uluslararası denkliğe sahip eğitimler geçerlidir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında öğretim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlayan, bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programı mezunları, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, akademik ve klinik bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlara aktarma, fonksiyonel düzeyi geliştirerek Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyona özel değerlendirmeler ışığında yaşam kalitesini yükseltme konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS'lik dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262) uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Pediatrik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS'lik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel 

(mintaze@yahoo.com, mintaze@hacettepe.edu.tr)