PELVİK SAĞLIK ve KADIN SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler.  Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslararası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları bilim doktoru unvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi  ve rehabilitasyon programında yüksek lisans diplomasına sahip olmak

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programı için öğrenci başvuru koşullarını sağlamış olmak (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html) ALES: 60, GRE: 650, GMAT: 475, ÜDS-KPDS: B2, Avrupa Dil Portföyü: B2

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için Madde 33 ve Madde 34 de öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında veya pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon programında yüksek lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde  bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre Pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyona özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını doktora düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilim doktoru ünvanı alan fizyoterapistler, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslar arası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, fiziksel aktiviteye katılımı destekleme, akademik ve klinik bilgi ve becerileri ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarma, fonksiyonel düzeyi geliştirerek pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyona özel değerlendirmeler ışığında yaşam kalitesini yükseltme konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil 240 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan pelvik sağlık ve kadın sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon programına uygun ders alabilirler. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 ) uygulanacaktır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Pelvik sağlık ve kadın sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doktora derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Türkan AKBAYRAK

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Tel: +903123052525 

e-mail: takbayra@hacettepe.edu.tr