GIDA MÜHENDİSLİGİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1980 yılından beri Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı'nda tezli yüksek lisans eğitimi yürütülmektedir. Anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programında yüksek lisans düzeyinde gıda mühendisliği, gıda bilimi ve gıda teknolojisi dersleri verilmektedir. Öğretim dili Türkçedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 6 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 genel ve 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda, 37 akademik ve 9 idari personel ile yürütülmektedir. Anabilim dalımız mezunları Gıda Mühendisliğinde yüksek lisans derecesi almaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Gıda Mühendisliği anabilim Dalında tezli yüksek lisans öğretim programına Gıda Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği Lisans diploması dışındaki bir lisans diplomasına sahip adaylar da kabul edilirler. Diğer koşullar H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Gıda Mühendisliği tezli yüksek lisans eğitim programında öğrenci toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders ve kredisiz seminer dersini yüklenir. Gıda Mühendisliği tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamak için 60 AKTS'lik ders, 60 AKTS özel konular (tez) yüklenmek ve bunları başarmak gerekmektedir. Diğer kurallar H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Gıda Mühendisliği tezli yüksek lisans programına giriş için Türkiye veya yurtdışında eşdeğer bir lisans eğitimi almış olmak gerekmektedir. Yatay geçiş H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programında derslerin %42'si zorunlu %58'i seçmeli olarak (en az 7 dersin 2'si zorunlu) dağılım göstermektedir. Öğrenci, Anabilim Dalının uygun gördüğü başka Anabilim Dallarından seçmeli ders yüklenebilir. Alan dışı seçmeli derslerin oranı toplam kredinin 1/3'ünü geçemez.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı programının öngördüğü bütün dersleri başarmış, tezini başarıyla yapıp, jüri önünde savunmuş ve H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm hususları yerine getirmiş olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Halil Vural

ghalil@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. F. Ceyda Dudak-Şeker

ceyda@hacettepe.edu.tr

Tel: 03122977100

Fax: 03122992123