MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Program Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Programın eğitim dili İngilizce'dir.

Bu program kapsamında ısıl-akışkan sistemler ve enerji, kontrol, dinamik ve mekatronik, katı mekaniği ve tasarım, malzeme ve üretim alanlarında temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmekte ve bu konularda uzmanlaşmış mühendisler yetiştirilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ve eğitim – öğretim “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Programa ulusal ve uluslararası üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makina, Üretim/İmalat, Mekatronik, Havacılık ve Uzay, Otomotiv bölümlerinin yanı sıra, akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların ALES veya GRE sayısal puan türünde gerekli olan puanını almış olması beklenir. Tüm adaylarda İngilizce dil yeterliliği aranır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Dersler, tezin hazırlanması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Eşdeğer programlardan kredi transferi ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı makina mühendisliğinin farklı alanlarında uluslararası düzeyde eğitim alarak, araştırma yapıp bilgi üretecek, bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet edecek ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye önayak olacak uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız savunma, otomotiv, enerji ve imalat alanlarında faaliyet gösteren yüksek teknoloji firmalarda çalışmaktadırlar. Ayrıca yurtdışı ve yurtiçindeki saygın üniversitelerde doktora çalışmalarına devam edebilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Zorunlu dersler:

MMÜ 602 Sayısal Çözümleme

MMÜ 604 Mühendislikte Analitik Metodlar

FBE 601 Bilimsel Araştırma Tekniği ve Yayın Etiği

MMÜ 698 Seminer

Seçmeli dersler aşağıda listelenmiştir:

MMÜ 606 İleri Akışkanlar Dinamiği

MMÜ 609 Elastisite

MMÜ 612 İleri Dinamik

MMÜ 615 İleri Isı ve Kütle Transferi

MMÜ 617 Durum Uzayı Denetim Kuramı

MMÜ 618 İleri Termodinamik

MMÜ 620 Optimal Kontrol Teorisi

MMÜ 623 Kırılma Mekaniği

MMÜ 625 Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği

MMÜ 626 Sonlu Elemanlar Metodunun İleri Uygulamaları

MMÜ 631 İleri Mekanik Titreşimler

MMÜ 634 Rijit ve Esnek Mekanizmaların Tasarımı

MMÜ 642 İleri Enerji Dönüşüm Sistemleri

MMÜ 645 Mikro/Nano Robotlar

MMÜ 647 Alıcılar ve Algılama Sistemleri

MMÜ 648 Dayanıklı Denetim

MMÜ 651 İleri Araç Dinamiği

MMÜ 654 Araç Denetimi

MMÜ 662 Mühendislik Ölçümleri

MMÜ 664 İleri Malzeme Sentez Yöntemleri ve Süreçleri

MMÜ 670 Malzeme Termodinamiği

MMÜ 674 Malzeme Biliminde Süreçlerin Kinetiği

MMÜ 675 Malzeme Karakterizasyon Teknikleri

MMÜ 677 Malzemelerin İleri Mekanik Özellikleri

MMÜ 680 Çok Fazlı Akışlar

MMÜ 692 Makina Mühendisliğinde Özel Problemler I

MMÜ 695 Makina Mühendisliğinde Özel Problemler II

MMÜ 697 Bilimsel Yazı Yazma

Tez önerileri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından kabul edilen öğrenciler MMÜ 605 Özel Konular dersine kayıt olurlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar:

- En az 60 AKTS (23 ulusal kredi) karşılığı 7 ders, bir seminer dersi ve bir bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini başarıyla (en az C1 notu) ile başarmış olmak,

- 4.0 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

- 60 AKTS'ye karşılık gelen bir yüksek lisans tez çalışması yapmak, bu çalışmayı jüri önünde sunmak ve tez savunma sınavında başarılı olmak.

Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Bora Maviş (Bölüm Başkanı)

e-mail: bmavis@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-2976208

Faks: +90-312-2976206

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Beytepe, 06800.

URL: http://www.me.hacettepe.edu.tr