HAREKET ve ANTRENMAN BİLİMLERİ
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı altında yürütülmektedir. Bu program, fiziksel aktiviteden insan sınırlarının zorlandığı üst düzey sportif performansa kadar geniş bir aralıkta, insan hareketinin mekaniği, nörofizyolojik temelleri ve kontrolü, sportif performansın geliştirilmesi, antrenman yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ve antrenmanın insan vücudundaki akut ve kronik etkileri konularında bilimsel sorulara cevap arayan ve araştırmalar yapan bir yapıdadır. Doktora öğrencileri, antrenman bilimi, spor biyomekaniği, motor kontrol alanlarından birinde uzmanlaşabilmektedir. Programın dili Türkçedir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

 • Spor Bilimleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Biyoloji, Fizik ve Fizik Mühendisliği, Matematik ve Matematik Mühendisliği, Kimya ve Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği alanlarında yüksek lisans mezunu olmak.
 • Tıp Fakültesinden mezun olmak.
 • Yukarıdakiler dışındaki başvurular için Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
 • ALES (SAY/EA) puan türü ve Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).
 • Spor Bilimleri alanı dışındaki Fakültelerden mezun adaylar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenen dersleri almak ve sınavlarını başarıyla tamamlamak.
 • Programın kontenjanı her yarıyıl Enstitü tarafından duyurulmaktadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda okuyan öğrenciler mezun olabilmek için aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir:

 • Yeterlik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi kazanmak.
 • Tüm derslerden en az B2 harf notu ile başarılı olmak.
 • En az 3.00/4.00 kümülatif not ortalamasına sahip olmak.
 • ORPHEUS yayın kriterlerini yerine getirmek.
 • Programın normal öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Azami tamamla süresi azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.
 • Programın staj zorunluluğu yoktur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir başka enstitüden alınmış olan ve Hacettepe Üniversitesinde denkliği istenen bir dersin içeriklerinin değerlendirilmesinden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün onayı halinde dersten muaf olunabilir. Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Spor ve Hareket Bilimleri dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında antrenman yöntemlerini yenilikçi yaklaşımlarla sorgulayan, yeni yöntem ve stratejiler geliştiren
 • Sportif performans bileşenlerini mekanik ve fizyolojik boyutta analiz eden ve  sportif performansın geliştirilmesine yönelik araştırma projeleri planlayan ve yeni bilgi üreten
 • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında en az bir konuda bilgi birikimi olan ve bu konuda araştırmalar planlayan, elde ettiği bilgileri kullanarak sporcunun gelişimine katkı sağlayan
 • Hareket ve Antrenman Bilimleri alanında yeni akademisyen ve/veya araştırmacı yetiştirilmesine katkıda bulunan
 • Evrensel bilim insanı nitelikleri taşıyan, bilimsel araştırma ve etik kuralları özümsemiş
nitelikli araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programını başarı ile tamamlayanlar, antrenman bilimi, spor biyomekaniği ve motor kontrol alanlarından birinde yoğunlaşarak Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, yukarıdaki alanlarla ilgili olarak kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş hayatına atılabilir, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı eğitim kurumlarının doktora sonrası çalışmalara devam edebilir veya akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hareket ve Antrenman Bilimleri Doktora Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Bu programdaki dersler dönemlik olup derslerle ilgili ön koşullar öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketlerinde belirtilmiştir. Programdan mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredi yükünü tamamlamış olmak gerekir. Bu kredi yüküne, zorunlu Doktora Tezi dahildir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları bu bilgi paketinin Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kuralları bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tahir HAZIR

thazir@hacettepe.edu.tr

Telefon : +90 312 297 6890

Belgegeçer : +90 312 2992167