PEDODONTİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Pedodonti Anabilim Dalı, 1965 yılında H.Ü. Tıp Fakültesi Dişhekimliği Yüksekokulu, Pedodonti-Ortodonti bölümü olarak Prof. Dr. Engin Usmen tarafından kurulmuştur. 1975 yılında Ortodonti Bölümü' nden ayrılarak Pedodonti Anabilim Dalı halini almıştır. Anabilim Dalımızın eğitim kadrosu 10 Öğretim Üyesinden oluşmaktadır. Anabilim Dalımızda 3 klinik, 2 laboratuvar, 1 RVG odası, 1 toplantı odası mevcuttur. Öğrenim Dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Zorunlu krediler ulusal 36, AKTS 240 kredi olup mezuniyet için tüm derslerden geçme ve doktora tezi bitirme sınavında başarılı olma zorunluluğu vardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

1. Pedodonti Bilim alanında kapsamlı bilgiye sahip uzmanlar yetiştirmek

2. Pedodonti Bilim alanında yaşam boyu öğrenimin önemini bilen ve mesleki uygulamalarında kendini geliştiren bireyler yetiştirmek

3. Pedodonti Bilim alanına ait bilimsel araştırmaları, klinik ve temel bilimler düzeyinde algılayabilen, araştırma planlayabilen ve yürütebilen bireyler yetiştirmek

4. Tedavi planlamalarında çocuk hastaların yararına olacak şekilde multidispliner yaklaşım gösterecek Pedodontistler yetiştirmek

5. Diş hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarına çocukların ağız diş sağlığı hakkında bilgi verecek bireyler yetiştirmek

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları devlet kurumlarında çocuk diş hekimi olarak çalışabilirler; serbest olarak mesleklerini icra edebilirler veya akademik kariyer yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tam zamanlı teorik ve pratik eğitim

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Dördüncü yarıyıl sonunda yapılacak yeterlilik sınavından geçer not almak. Detaylı bilgi için bakınız:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/images/Sabil/belgeler/dilekce/HU%20Lisansustu%20Yonetmeligi.PDF

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tez çalışması sonucunda yapılacak doktora tez değerlendirme sınavında başarılı olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Meryem Uzamış Tekçiçek

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı

06100 Ankara