ALERJİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER ve İMMÜNOLOJİK TEMELLERİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Geri Dön

Alerji Bilim Dalı Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri yüksek lisans programında; Alerjik hastalıkların epidemiyolojisi, genetiği ve immünolojisi ile ilgili temel ve uygulama alanlarında teorik ve teknik eğitim donanımına sahip, moleküler alerji alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesi ve öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında, moleküler alerji alanında temel bilgi düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Mezunların alanlarında özgün bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayan, moleküler alerji alanındaki bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları sunan ve tartışan, alerjik hastalıkların genetiği ve immünolojisi alanındaki araştırmalarda yer alan bilim insanı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında Çocuk Alerji Bilim Dalı ve Araştırma Laboratuvarı‘nda yer alan derslikler ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fen Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri, Tıp Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Geri Dön

Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan, tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunması ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinin Resmi Gazetede yayınlanan lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde geçerli olan koşullarla öğrenci kabul edilir (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Geri Dön

Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Yüksek Lisans Programı; Moleküler allergoloji ve alerjik hastalıkların immünolojisi bilim alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesi, öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarının yanında akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini (doktora) sürdürebilmek için Moleküler alerji ve immünoloji alanında temel bilgi düzeyine ulaşması hedeflemektedir. Mezunların alanlarında bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayabilmesi, moleküler ve hücre biyolojisi/ immünolojisi alanındaki bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları bilim dünyasına sunmaları amaçlanmıştır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Geri Dön

Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Yüksek Lisans Programı mezunları, akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini (doktora) sürdürebilirler. Bunun yanı sıra; devlet, vakıf ve özel kuruluşlarda; uzman, araştırmacı, danışman veya yönetici olarak görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Geri Dön

Program, 30 AKTS değerinde zorunlu dersler, 30 AKTS değerinde seçmeli dersler ve tez çalışmaları sırasında alacağı 60 AKTS değerinde özel konular dersleri ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden alınabileceği gibi diğer doktora ve yüksek lisans programları arasından da seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı” ‘nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Geri Dön

Alerjik Hastalıkların Moleküler ve İmmünolojik Temelleri Yüksek Lisans derecesinin kazanılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Geri Dön

Program Sorumlusu : Prof.Dr. Bülent ŞEKEREL

Tel : 0 312 305 17 00

E-posta : b_sekerel@yahoo.com