ORTODONTİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 1966 yılında Dişhekimliği Yüksek Okulu bünyesinde Pedodonti bölümüyle birleşik olarak kurulmuş, 1975 yılında ise ayrı bir Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Ortodonti bilim doktoru yetiştirmek amacıyla bölümümüzde DOKTORA eğitimi sunulmaktadır. 8 öğretim üyesi, 11 araştırma görevlisi ve 12 idari personelin mevcut olduğu bölümümüzün doktora programı multidisipliner çalışmalar için çok sayıda olanak sağlaması ve öğretim üyelerinin geniş ilgi alanları nedeniyle farklı malokluzyon ve tedavi seçeneklerinin görülebilmesi gibi kuvvetli yönlere sahiptir. Öğretim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programının süresi 8 yarıyıldır. Program; en az 24 yerel kredi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Yüksek lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. Doktora programının gereklilik ve kuralları ile ilgili olarak HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ(http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0) geçerlidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin program kaydında HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0) geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortodonti alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ortodontik olgularda teşhis ve tedavi planlamasını teknolojik bilgilere dayanarak yapan; elde ettiği bilimsel verileri insanlığın hizmetine sunabilen; ulusal ve uluslar arası platformda bilgili, analiz-sentez yeteneği olan, yeterli ve yetkin ortodonti bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Doktorasını tamamlamış öğrenciler arasından Anabilim Dalı'nca saptanmış akademik kriterlere uygun olanları Anabilim Dalı'nda akademisyen olarak kalabilmektedir. Diğerleri ise muaynehanede ya da devlet kurumlarında mesleklerini uygulayabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın birinci ve ikinci yıllarında öğrenciye Yeterlik için teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Daha sonraki 2 yıl doktora tez çalışması, rutin hasta tedavileri ve tez savunmasına yöneliktir. Programdaki derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmeli derslerdir. Seçmeli dersler ilk dönemden itibaren verilmeye başlanır. Programdaki dersler dönemliktir ve bazıları teorik, bazıları ise pratik ağırlıklıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri

tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0) uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Ortodonti Doktora programından mezun olmak için HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ‘nde belirlenmiş olan koşulların sağlanması gerekir. (http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tülin TANER 

Doç. Dr. Hande GÖRÜCÜ COŞKUNER (e-posta: hande.gorucu@hacettepe.edu.tr; Tel: 0312 305 2290 )