MİKROBİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı?nda yer alan lisansüstü derslikler ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji doktora programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyolojinin en az bir alanında derin bilgiye sahip olmaları ve tıbbi mikrobiyoloji bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesi mezunu olmak veya Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak.(Bilimsel Hazırlık şartı ile)

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mikrobiyoloji Doktora Programı'nın AKTS kredisi 240'dır. Bu programda toplam 90 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler dördüncü dönemde Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Dersi alırlar.  Genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden en az 3 olan ve doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve doktora tezini jüri önünde savunmak zorundadırlar. Tez dönemi dört yarıyıldan oluşmakta olup bu dönemde öğrenciler 120 AKTS kredisi kazanırlar. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşulları'nı yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Mikrobiyoloji doktora programında; adayların mikrobiyoloji bilim alanında uluslararası standartlarda yetiştirilmesi, mezunların mikrobiyoloji alanında genel bir bilgi ve kavrayış edinip mikrobiyoloji bilimi bakış açısına sahip olmaları yanında mikrobiyolojinin en az bir alanında derin bilgiye sahip olmaları ve tıbbi mikrobiyoloji bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanması konusunda da deneyim kazanmaları amaçlanmıştır. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Mezunlar sağlık sektörünün ilaç üretim, ilaç araştırmaları, tanı amaçlı ürün satış firmaları, sterilizasyon kontrolü gereken iş sahalarında iş olanaklarına sahiptir. Mezunların akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürme olanakları da bulunmaktadır.  

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

 Program, 36 AKTS değerinde zorunlu dersler, 54 AKTS değerinde seçmeli dersler, 30 AKTS değerinde Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Dersi, ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer doktora ve yüksek lisans  programları arasından da seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Akademik Kurulu adına anabilim dalı başkanı Prof.Dr.Sevtap Arıkan Akdağlı


Tel: 90 312 3051560