ODYOLOJİ ve KONUŞMA BOZUKLUKLARI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Odyoloji Doktora programı mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesine bağlı olarak başlamıştır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora programı 1987-89 eğitim-öğretim yılında açılmış ve 1997-98 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, odyoloji ve konuşma bozukluklarının farklı özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir,  bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler.  Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir.  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktora programı mezunları ?Bilim Doktoru? ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Eğitim Odyolojisi alanlarında Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktora eğitimi için en az 8 yarıyıl, 240 AKTS?yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı için  öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları ve Eğitim Odyolojisi yüksek Lisans programından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde  bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Üniversite/fakülte/yüksek okullar (öğretim elemanı), Devlet hastanesi ve üniversite hastaneleri (klinik uzman), yeni doğan üniteleri, Özel hastane klinikleri, Özel odyoloji ve konuşma bozuklukları merkezleri, işitme cihazı satış ve uygulama merkezleri, Endüstriyel kurumlar ve Özel eğitim merkezleri olmak üzere geniş ve kapsamlı çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Öğrenciler ilgi alanları ve tez çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla programda yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan  ?Ders Bilgi Paketi? Değerlendirme Sistemi?inde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Adayın Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Doktora Programından mezun olması için en az 240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Odyoloji Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Gonca SENNAROĞLU

Adres: Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü

e-posta: gsennar@yahoo.com,

Tel: (0 312) 305 16 67

Faks: (0 312) 305 20 54