KÖK HÜCRE PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı tarafından Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yer alan derslikler ve araştırma laboratuvarlarında eğitim verilmektedir.

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

Kök Hücre Bilimleri doktora programında; adayların Kök hücre ile ilgili temel ve uygulama alanlarında teorik ve teknik eğitim donanımına sahip, `sıcak? araştırma ve etik sorun konularında eleştirel bakış açısı kazanmış, uluslararası seviyede bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün ve bağımsız bilimsel düşünce geliştirebilme yeterliğine sahip ve elde ettiği verileri bilimsel araştırmalar çerçevesinde kullanabilen, birbirleri ile yakın ilişkili olan kök hücre araştırmaları, rejeneratif tıp, doku mühendisliği, klonlama ve kök hücre teknolojileri alanlarında ortak bir dili konuşabilen, bu alanda ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile projeler üretebilen bilim insanı yetiştirmek ve bu konuda deneyim kazanmaları amaçlanmıştır.

Program Sorumluları: Her ders için ders içeriğinde ders sorumluları belirtilmiştir. 

Program Kontenjanı: Her yarıyıl için kontenjan değişmektedir. 

Staj: Her yarıyıl için kontenjan değişmektedir. 

İletişim: Staj koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Özge Burcu Şahan - burcusahan@gmail.com

Genel tanıtım ve tarihçe: https://stemcell.hacettepe.edu.tr/tr/menu/tarihce_ve_genel_tanitim-2

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Eczacılık Fakültesi (5 yıllık mezunları) veya MD/PhD programı öğrencileri veya Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi mezunu olup Temel Tıp Bilimlerinde, Moleküler Biyoloji, Genetik Mühendisliği (Doku Mühendisliği), Biyofizik, Gelişim Biyolojisi veya Sitoloji Bilim dallarında yüksek lisans yapmış olanlar veya  Yukarıda belirtilen dallar dışında yüksek lisans yapmış olup herhangi bir Hücre Araştıma Laboratuvarında en az 6 ay süre ile çalışmış olanlar.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kök Hücre Bilimleri Doktora Programı'nın AKTS kredisi 240'dir. Bu programda toplam 90 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler dördüncü dönemde Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Dersi alırlar. Genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan ve doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, kalan sürede tez danışmanı ile birlikte belirleyecekleri bir konuda tez hazırlamak ve doktora tezini jüri önünde savunmak zorundadırlar. Tez dönemi dört yarıyıldan oluşmakta olup bu dönemde öğrenciler 120 AKTS kredisi kazanırlar. Tez sınavında başarılı olan ve H.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşulları'nı yerine getiren doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kök Hücre Bilimleri Tıp Doktora Programı; kök hücre bilim alanında uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesi, bu öğrencilerin uygulama ve bilimsel araştırma yöntemleri hakkında deneyim sahibi olmalarının yanında kök hücre alanında derin bilgi düzeyine ulaşması hedeflemektedir. Mezunların alanlarında bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayabilmesi, kök hücre alanında kullanılan bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları bilim dünyasına sunmaları amaçlanmıştır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

-Kök Hücreleri izole edebilen, laboratuarda geliştirip hücre ve moleküler düzeyde karakterizasyonu yapabilen, kök hücrelerin in-vitro manipulasyonu yoluyla farklılaştırması konusunda deneyim kazanmış, kök hücre işaretleme-genetik modifikasyon yöntemlerinde beceri edinen, ve görüntüleme tekniklerini kullanabilen, kök hücre biyolojisi temel ve uygulama alanında deneyim ve bilgi sahibidir.

- Kök hücrelerin klinik amaçlı kullanımında gerekli bilgilere ulaşmak için disiplinlerarası ekip çalışmasına uygun ortamda bulunmuş ilgi, beceri ve eğitimleri doğrultusunda klinik ihtiyaçtan yola çıkarak laboratuvardan kliniğe doğru olacak temel araştırmalar planlama deneyimi kazanmış, temel bilim ile tıbbın içiçe girdiği bir alt yapı altında; rejeneratif amaçlı kök hücre tedavilerine yönelik araştırmalar yanı sıra, hastalık patogenezlerinin araştırılması konusuna yönelebilen, ayrıca kök hücrelerin yeni ilaç ve tanı hedeflerin belirlenmesini yönelik kullanımını hedefleyen özgün araştırma planlayabilir.

- Kliniğe uygulanabilir kök hücre/ gen tedavisi ürünlerinin laboratuvar ortamında geliştirilmesi için gerekli teknolojiler konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi olup ürün geliştirilmesine yönelik düşünme, planlama becerisi edinmiş; yasal düzenlemeler ve etik konular hakkında donanımlıdır.

- Karmaşık kök hücre bilimi konularını halk düzeyinde de anlaşılabilir ve uygun şekilde sunabilme becerisi edinmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 31 AKTS değerinde zorunlu dersler, 59 AKTS değerinde seçmeli dersler, 30 AKTS değerinde Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık Dersi ve 120 AKTS değerinde bir doktora tezinden oluşur. Seçmeli dersler alan içinden, diğer doktora ve yüksek lisans programları arasından da seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı Akademik Kurulu adına anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Betül Çelebi Saltık'tır.

Adres: Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Anabilim Dalı, Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sıhhiye kampüsü, 06100, Altındağ, Ankara

Tel: 0 312 305 28 21

betul.celebi@hacettepe.edu.tr