PEDİATRİK ONKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Pediatrik Onkoloji Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bu alanda belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Pediatrik onkoloji yüksek lisans programı iki yıllık, birinci öğretim, tam zamanlı ve tezli bir programdır. Öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması raporu hazırlar. Eğitim dili Türkçe'dir. Programın ilk iki döneminde alınan uygulamalı didaktik derslerin yanında, öğrencinin klinik ve pratik yönünü geliştirme amacıyla poliklinik ve yataklı serviste günlük hasta bakım ve tedavisine katılarak uygulamalı eğitime devam edilir. Öğrenci böylece aldığı teorik bilgileri doğrudan kullanarak gözlem yapabilme, öğrendiklerini pekiştirme ve deneyimini artırma imkanı bulur. Farklı klinikler ile çocuk onkolojisinin ilişkilerini, bu ilişkilerin hasta izlemi ve tedavisinde nasıl kullanılacağını öğrenir.

Programın üçüncü ve dördüncü dönemlerinde klinik uygulamalara ek olarak akademik çalışmalarına öğretim üyelerimizin yönetiminde yürüteceği yüksek lisans teziyle devam eder. Öğrenci böylece klinik yetkinliğinin yanında akademik yetkinliğini de kazanır. Onkoloji alanında kullanılan temel istatistik yöntemlerini anlayabilir, konusu ile ilgili bilimsel çalışmaları eleştirebilir ve kendi çalışmalarını planlayabilir. Bilimsel rapor, poster, sunum ve makale yazabilir.Konusundaki bilimsel ve pratiğe yönelik gelişmeleri takip edecek ve onlara katkıda bulunacak yeterlilikte bir donanımla eğitimini tamamlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Çocuk Onkolojisi Yüksek Lisans derecesi alabilmek için 21 Ulusal Kredi?yi tamamlamış ve yüksek lisans tezinin tez kurulu tarafından başarılı kabul edilmesi gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği uygulanır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığını tamamlamış olması gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Çocukluk çağında sık görülen kanserlerin biyolojisi, epidemiyolojisi, klinik özellikleri ve tedavilerini öğrenmesi
  2. Bir çocuk kanser kliniğini yönetebilmesi, hasta bakım ve tedavi sorumluluğunu alabilmesi
  3. Onkoloji alanında kullanılan temel istatistik yöntemlerini anlayabilmesi, konusu ile ilgili bilimsel çalışmaları eleştirebilmesi ve kendi çalışmalarını planlayabilmesi
  4. Yaptığı çalışmaları bilimsel rapor, poster, sunum ve makale halinde sunabilmesi
  5. Uluslararası düzeyde Çocuk Onkoloğu olma becerisi ve yetkinliği kazandırılması
  6. Çocuk onkolojisi konusundaki bilimsel ve pratiğe yönelik gelişmeleri takip edecek, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunacak yeterliliğin kazandırılması

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Çocuk onkolojisi yüksek lisans mezunları devlet veya özel sektörde Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olarak çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Pediatrik Onkoloji Yüksek Lisans Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır.

Programda ilk iki yarıyıl didaktik ve pratik dersler için ayrılmıştır. İlk iki yarıyılda çocuk onkolojisi dersleri ve seminerleri ile bazı temel biyoloji ve istatistik dersleri sırasıyla Kanser Enstitüsü Klinik Onkolojisi Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Çocuk Onkolojisi, Temel Onkoloji ve Prevantif Onkoloji Bilim dalları tarafından verilecektir.

Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda tez çalışmalarının geliştirilip tamamlanması planlanmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Pediatrik Onkoloji Yüksek Lisans Programından mezun olmak için en az 21 ulusal (120 AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,50 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencinin ders yüküne ek olarak yüksek lisans tezini başarı ile tamamlaması gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tezer Kutluk

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü

Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Sıhhiye, Ankara

Tel: 312-305-2990

Faks: 312-310-7018

e-posta: tkutluk@hacettepe.edu.tr