YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yoğun bakımlar, yaşamı tehdit eden ciddi ve karmaşık hastalıkların tedavi ve bakımının yapıldığı, tedaviye destek olarak yüksek teknolojik donanımların bulunduğu ve üst düzey nitelikli sağlık çalışanlarının görev aldığı ünitelerdir. Bu ünitelerde çalışan yoğun bakım hemşirelerinin bulunan yaşamı destekleyici, karmaşık ve incelik gerektiren tıbbi tedavinin uygulanması, değerlendirmesi ile en üst düzey hasta bakımı ve izlemine kadar pek çok görev ve sorumluluğu bulunmaktadır.  Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin bu görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek, karmaşık sorunlara yönelik karmaşık bir tıbbi ortamda bakım sunabilmek için hemşirelikte lisans eğitimi ile edindiği bilgi, beceri ve uygulamaların üzerinde bilgi, beceri ve uygulamalara sahip olması gerekmektedir. 

Bu program, yoğun bakım ortamında karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapma, hastaları sürekli izleme, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulama, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurma; koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamayı sağlayacak hemşireler yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Program, 1968 yılından bu yana iç hastalıkları hemşireliği temel bilim alanında mevcut akademik ve bilimsel alt yapısına sahip İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından yürütülecektir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Hemşirelik Lisans Diplomasına Sahip olmak
  • En az 1 yıl klinik deneyime sahip olmak
  • Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak
  • (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yoğun bakım hemşireliği tezsiz yüksek lisans programından mezun olmak için; en az on ders olmak üzere seçmeli ve zorunlu dersler ile dönem projesinden toplam 90 AKTS kredilik programı başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış geçerli koşullarda öğrenciler kabul edilir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı, yoğun bakım ortamında hizmet alan kritik hastaya sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımı verebilen uzman hemşirelerin yetiştirilmesidir. Program, yoğun bakım ortamında karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapma, hastaları sürekli izleme, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulama, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurma; koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamayı sağlayacak hemşireler yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yoğun Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar; Tezsiz Yüksek Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Mezunlar, kamu ve özel sağlık kurumlarına bağlı yoğun bakım kliniklerinde çalışabilir, edindikleri güncel ve bilimsel ilkeler ışığında daha etkin bir bakım gerçekleştirebilirler. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yoğun Bakım Hemşireliği Tezsiz Yüksek Lisans programı teorik ve uygulamalı zorunlu ve seçmeli dersler ile dönem projesinden oluşmaktadır.  

Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı derslerde öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesi hedeflenir. Derslerin tamamı dönemlik derslerdir. Seçmeli dersler, alan içi / dışı derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan Ders Bilgi Paketi Değerlendirme Sisteminde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda dönem projesi dersini almak zorundadır. Dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek gerekmektedir. Mezuniyet koşulları ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 06100 Sıhhiye/Ankara

Tel: 0-312-3051580