HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1968 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı kapsamında bilim uzmanlığı, 1972 yılında doktora programlarını yürütmeye başlamıştır. 1998 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü mezuniyet sonrası programı sekiz anabilim dalına ayrılmıştır. Bunlardan biri de Halk Sağlığı Hemşireliği doktora programıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 16. ve 21. Madde'ye göre üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, halk sağlığı hemşireliği alanlarında program geliştirebilen araştırma planlayıp gerçekleştirebilen Halk Sağlığı Hemşireliği bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri belirlemek amacıyla yapılan çalışma kapsamında 2 doktora öğrencisinin görüşü alınmıştır. Öğrenciler aldıkları eğitimden çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Eğitim süresince özellikle bilgiye kolay erişebilme, problem çözebilme ve analiz-sentez etme yeteneğine sahip olabilme, etik davranışlar sergileyebilme, liderlik özelliklerine sahip olma özelliklerini kazandıklarını belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olarak diğer okulların öğrencilerinden ayıran özellik olarak ulusal olduğu kadar uluslararası düzeydeki sağlık konularına hâkim olunması, analiz sentez yeteneğinin ve otonominin artması olarak öğrenciler tarafından belirtilmiştir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora Programı  zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı %32 Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (% 5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için doktorada asgarî 240 AKTS tamamlanmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmek ve tez çalışmasını yaparak juri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Halk sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Doç.Dr.Bilge Kalanlar

Hacettepe Üniversitesi  

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

E-mail: bilgekalanlar@hacettepe.edu.tr

Tel: 0-312-3051580/141