SPOR FİZYOTERAPİSTLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Spor fizyoterapistliği alanındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde geliştirdiği yeterlilikleri kullanarak ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Spor fizyoterapistliği yüksek lisans mezunları "Yüksek Lisans" derecesi alarak mezun olurlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Spor Fizyoterapistliği tezli yüksek lisans eğitimi programından mezun olmak için en az 2 yıl, toplam 120 AKTS kredilik  programı başarılı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Spor Fizyoterapisi alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulama konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, araştırma ve bilimsel çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan ve sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde yeterli ve yetkin uzman spor fizyoterapistleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda Spor Fizyoterapistliği özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Spor Fizyoterapistliği bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek Spor Fizyoterapistliğine özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Spor Fizyoterapistliği programı toplam 120 AKTS lik ders programından oluşur. Öğrenciler diğer programlardan da ders alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön


Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik uygulanacaktır.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Spor Fizyoterapistliği alanında yüksek lisans derecesi almak için program yeterliliklerini karşılayan en az 120 AKTSlik dersi başarı ile tamamlamış olmak ve tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Volga Bayrakcı Tunay

Öğretim Üyesi

E-Posta: volgatunay@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 305 15 76

Fax: +90 312 305 20 12

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi 06100 Samanpazarı-Ankara