SPOR FİZYOTERAPİSTLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı?nda Spor Fizyoterapistliği doktora programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programı tamamlayan mezunlar, Spor fizyoterapisi alanında özgün bir araştırmayı bağımız olarak yürütebilir,  bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Spor Fizyoterapisi doktora mezunları Doktora derecesi alarak mezun olmaktadırlar. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans mezunu olup yüksek lisansını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrenciler için; anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülmek.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 

Spor Fizyoterapistliği doktora eğitimi için en az 8 yarı yıl, 240 AKTS?yi başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.

H.Ü. Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Doktora yeterlik programı içine öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

Yeterlik sınavında başarı göstermek ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından tez önerisinin uygun bulunması.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Programı Tez İnceleme ve Değerlendirme koşullarını yerine getirmiş olmak, tez savunmasında jüri çoğunluğu gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Spor Fizyoterapistliği yüksek lisans programından, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarından veya yurtdışında eşdeğer bir dereceden mezun olmak

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Spor Fizyoterapisi alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre Spor Fizyoterapisi alanında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin doktora derecesi alan fizyoterapistler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programda Spor Fizyoterapistliğine özelleşmiş alanlarda klinik ve akademik çalışmalarını uzmanlık düzeyinde yürütebilen ve geliştirebilen fizyoterapistler yetiştirilmektedir. Spor Fizyoterapisliği bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyileştirerek Spor Fizyoterapisliği alanına özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Spor Fizyoterapisliği doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler dahil 240 AKTS'lik dersten oluşur. Öğrenciler kendi programları dışında farklı programlardan Spor Fizyoterapisliği programına uygun ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında da yer alan yönetmelik ) uygulanacaktır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü sayfasında yer alan Lisansüstü yönetmelik  uygulanacaktır. Öğrencinin aldığı derslerden 2.50 ve üzerinde not almak, tez sınavında başarılı olmaları gerekmektedir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Volga Bayrakcı Tunay

Tel: +90 312 305 15 76

Fax: +90 312 505 20 12

E-mail: volgatunay@hacettepe.edu.tr